Πατρίδα χρέους (Σατιρική ποίηση σε στροφές Χαϊκού) - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ