Ειρήνη Γεροντάρα: "Χρονικές δευτερεύουσες"-γράφει η Αγγελική Καραπάνου