Φωτεινή  Ψιρολιόλιου: "Το ποίημα είναι το πιο μικρό κι ευέλικτο ‘όχημα’ που μπορεί να σε παρασύρει"!